Shopping Cart

Čo je to reverzná osmóza a ako funguje?

Čo je to reverzná osmóza a ako funguje?

Čo je reverzná osmóza?


Reverzná osmóza odstraňuje nečistoty z nefiltrovanej vody, tým že ju pretlačí cez polopriepustnú membránu. Voda prúdi z koncentrovanejšej strany (viac kontaminantov) membrány RO na menej koncentrovanú stranu (menej kontaminantov), čím sa získa čistá pitná voda. Koncentrovaná voda, ktorá pri procese filtrácie zostáva, sa nazýva odpadová.

Polopriepustná membrána má malé póry, ktoré blokujú kontaminanty, baktérie, pevné látky, ale umožňujú prúdiť len molekulám vody. Reverzná osmóza zachytáva nečistoty, ktoré sa dostávajú na menej koncentrovanú stranu membrány. Napríklad, keď sa do reverznej osmózy vpustí slaná voda, soľ sa zachytí a vypustí sa len čistá voda.

Ako funguje osmotická membrána reverznej osmózy
Princíp fungovania osmotickej membrány

Ako funguje systém reverznej osmózy?


Systém reverznej osmózy odstraňuje z vody sedimenty a chlór pomocou predfiltra, a až potom pretlačí vodu cez polopriepustnú osmotickú membránu, aby sa odstránili aj rozpustené pevné látky. Predfiltre tiež zabezpečujú dlhšiu životnosť membrány, nakoľko sa do nej vpúšta predfiltrovaná voda zachytená od hrubších nečistôt. Po výstupe z membrány RO voda prejde cez postfilter, ktorý pitnú vodu „vyleští“, dodá výbornú chuť vode a až potom sa dostane do vyhradeného kohútika. Systémy reverznej osmózy majú rôzne stupne filtrácie v závislosti od počtu predfilterov a postfilterov. V našej ponuke nájdete 5-stupňové, 6-stupňové a 7-stupňové reverzné osmózy.

Stupne systému revereznej osmózy (RO)


Osmotická membrána je centrálnym bodom systému reverznej osmózy, ale systém RO sa skladá aj z iných typov filtrácie. Systémy RO sa skladajú z 3, 4 , 5, 6, 7, 8 stupňov filtrácie.

Každý systém reverznej osmózy vody obsahuje okrem RO membrány aj sedimentačný filter a uhlíkový filter. Filtre sa nazývajú buď predfiltre, alebo postfiltre v závislosti od toho, či nimi voda prechádza pred alebo po prechode cez membránu.

Každý typ systému obsahuje jeden alebo viacero z týchto filtrov:

Sedimentačný filter: redukuje častice, ako sú nečistoty, prach a hrdza.
Uhlíkový filter: znižuje množstvo prchavých organických zlúčenín, chlóru a iných znečisťujúcich látok, ktoré dodávajú vode zlú chuť alebo zápach
Polopriepustná membrána: Odstraňuje až 98 % celkových rozpustených pevných látok (TDS)

Schéma systému reverznej osmózy
Schéma systému reverznej osmózy
 1. Keď voda prvýkrát vstupuje do systému RO, prechádza predfiltráciou. Predfiltrácia zvyčajne zahŕňa sedimentačný filter uhlíkové filtre na odstránenie chlóru a mechanických nečistôt, ktoré by mohli upchať alebo poškodiť RO membránu.
 2. Potom voda prejde cez membránu reverznej osmózy, kde sa odstránia rozpustené častice, dokonca aj tak malé, aby sa dali vidieť elektrónovým mikroskopom.
 3. Po filtrácii voda prúdi do zásobníka, kde je pripravená na odber. Systém reverznej osmózy filtruje vodu, kým sa zásobník nenaplní, a potom sa vypne.
 4. Keď pustíte batériu na filtrovanú vodu, voda vychádza zo zásobnej nádrže cez ďalší postfilter, ktorý vyleští pitnú vodu a dodá skvelú chuť predtým, ako sa dostane k vášmu kohútiku. Za postfiltrom sa umiestňujú ďalšie stupňe postfiltrácie ako mineralizátor, ionizátor a podobne.

Prečo potrebuje systém RO zásobník vody?


Zásobník RO uchováva vodu z reverznej osmózy, aby ste jej mali dostatok na použitie, keď ju budete potrebovať. Systém reverznej osmózy filtruje vodu pomaly. Výroba 50-80 ml filtrovanej vody trvá jednu minútu. Ak by ste pri takejto rýchlosti výroby filtrovanej vody membránou otočili kohútikom, na naplnenie poháru vody, by ste museli čakať aspoň 5 minút. So zásobníkom sa váš pohár naplní okamžite.

Čo odstraňuje systém reverznej osmózy?


Systém reverznej osmózy odstraňuje rozpustené pevné látky, ako je arzén a fluorid, pomocou membrány RO. Systém RO používa sedimentačné a uhlíkové filtre na dosiahnutie čo najúčinnejšej filtrácie. Uhlíkové filtre v systéme RO odstraňujú chlór, zlú chuť a zápach a sedimentačný filter odstraňuje mechanické nečistoty.

Systém reverznej osmózy odstraňuje:

Fluorid? Áno.
Soľ? Áno.
Sediment? Áno.
Chlór? Áno.
Arzén? Áno.
Prchavé organické látky? Áno.
Herbicídy a pesticídy? Áno.
Uvedené kontaminanty patria k najobľúbenejším, ktoré systém RO odstraňuje, ale systém odstraňuje aj množstvo ďalších kontaminantov.
Baktérie a vírusy? Áno, ale… Ak používate na prívode mestskú/obecnú vodu, mala by byť už mikrobiologicky bezpečná. Reverzná osmóza môže odstrániť baktérie, ale baktérie zachytené na membráne by sa mohli množiť a potenciálne sa dostať do zásobníka vody. Preto ak používate napr. studničnú vodu, prípadne z iného zdroja a nachádzajú sa v nej baktérie/vírusy odporúčame pridať do systému UV lampu na dezinfekciu vody.

Filtračné vložky po 12 mesiacoch v porovnaní s novou filtračnou vložkou

Výhody systému reverznej osmózy


Systém reverznej osmózy je jednou z najefektívnejších metód filtrácie. Odstraňuje 98 % rozpustených pevných látok, vďaka čomu je pitie takejto vody zdravšie.

 • Odstránenie škodlivých rozpustných látok
 • Zníženie obsahu sodíka
 • Odstránenie nepríjemnej chuti a zápachu
 • Ekologickejšia varianta ako balená voda
 • Jednoduchá inštalácia a údržba
 • Zmestí sa pod kuchynský drez
 • Šetrí vašu peňaženku. Nemusíte utrácať peniaze na balenú vodu.
 • Neprodukujete plasty, tým že nemusíte kupovať balenú vodu.

Naša ponuka systémov reverznej osmózy:

Reverzná osmóza vs. balená voda

Balená voda obsahuje mikroplasty, čo nie je prospešné pre ľudský organizmus.


Väčšina balenej vody sa čistí reverznou osmózou, ale pri výrobe balenej vody sa plytvá omnoho viac vody ako pri systéme reverznej osmózy. Keď zoberieme do úvahy všetkú vodu potrebnú na výrobu jednej fľaše vody. Pri výrobe fľaše sa spotrebuje voda a ropa. Na dodávku balenej vody do obchodu sa opäť používa ropa. Systém reverznej osmózy vo vašej domácnosti dokáže vyrobiť častokrát čistejšiu a chutnejšiu vodu ako balená voda, ktorá chutí skvele a osviežujúco, a to bez veľkých nákladov na životné prostredie.

Reverzná osmóza má aj ďalšiu výhodu, že vo vašej domácnosti máte k dispozícii stále čistú vodu. Nie je potrebné chodiť do obchodu a zásobovať sa drahými a zbytočnými baleniami balenej vody. Dokonca môžete naplniť nerezové fľaše na vodu vodou z RO a uložiť ich do chladničky, takže si môžete užívať všetky vymoženosti balenej vody bez jednorazových plastových fliaš na jedno použitie a bez týždenného behu po potravinách.

Je reverzná osmóza prospešná pre životné prostredie?


Voda ktorá odtečie z vášho domu do kanalizácie musí byť pred recykláciou očistená od chemikálii a iných nečistôt. Odpadová voda sa buď posiela do čističky odpadových vôd a riedi sa, aby sa dala ľahšie spracovať, alebo sa vypúšťa do korýt riek.

Systém reverznej osmózy zefektívňuje spracovanie odpadovej vody. Voda odvádzaná reverznou osmózou je už bez chemických látok, pretože boli odstránené vo fáze uhlíkovej predfiltrácie. Zvyšná odpadová voda má len mierne vyššiu koncentráciu rozpustených anorganických látok. Systémy RO urýchľujú proces recyklácie vody, pretože po odtoku vody z RO sa do čističiek vôd nedostávajú žiadne nové chemikálie.

Je voda z reverznej osmózy pre ľudské telo dobrá?


Systém reverznej osmózy odstraňuje z vody rozpustené nečistoty, ktoré nevidíme, ale ktoré nie su prospešné pre ľudksý organizmus. Reverzná osmóza z vody odstraňuje aj minerály, ako je vápnik a horčík, ale to neznamená, že voda z reverznej osmózy je pre vás zlá.

Naše telo tvorí zo 70 – 80 % voda, ktorá hydratuje, premazáva kĺby a napomáha činnosti orgánov. Na tieto činnosti nepotrebujete minerály. Museli by ste piť nadmerné množstvo vody, aby vaše telo absorbovalo dostatok minerálov z vody. Primárnym zdrojom základných minerálov je jedlo, nie voda. Ak chcete viac minerálov, jedzte ovocie a zeleninu.

V našej ponuke máme aj 6, 7 a 8 stupňové reverzné osmózy, ktoré obsahujú po filtrácii mineralizátor, cez ktorý sa filtrovaná voda znovu obohatí o potrebné minerály.

Ak máte záujem o kúpu reverznej osmózy, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi Vám z výberom pomôžeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *